LOBO - paramilitarne świeta specjalne, w tytułowej roli Andrew Bryniarski






v:1.6.3   3.49 id: 020111