Szalone skrzyżowanie w Iranie. Modlisz się. Zamykasz oczy, łapiesz się za głowę i gaz w podłogę.


v:1.6.3   0.99 id: 030147