Windows XP w pewnych specyficznych zastosowaniach góruje nad pozostałymi systemamiponad 9 lat temu
chcesz nusz???

v:1.6.3   1.15 id: 420428