Windows XP w pewnych specyficznych zastosowaniach góruje nad pozostałymi systemamiponad 8 lat temu
chcesz nusz???

v:1.6.3   1.03 id: 141238