Wyciek ropy naftowej - najgorszy scenariusz
v:1.6.3   1.00 id: 480112