Wyciek ropy naftowej - najgorszy scenariusz
v:1.6.3   0.99 id: 360247