Wyciek ropy naftowej - najgorszy scenariusz
v:1.6.3   3.50 id: 480531