Diagnoza lekarska może wywołać szok u mapeta

Diagnoza lekarska może wywołać szok u mapetav:1.6.3   3.51 id: 380945