Diagnoza lekarska może wywołać szok u mapeta

Diagnoza lekarska może wywołać szok u mapetav:1.6.3   3.49 id: 310640