Najlepszy przyjaciel. Różnica pomiędzy przyjacielem a najlepszym przyjacielem

Najlepszy przyjaciel. Różnica pomiędzy przyjacielem a najlepszym przyjacielemv:1.6.3   3.50 id: 020619