Najlepszy przyjaciel. Różnica pomiędzy przyjacielem a najlepszym przyjacielem

Najlepszy przyjaciel. Różnica pomiędzy przyjacielem a najlepszym przyjacielemv:1.6.3   1.38 id: 420911