Najlepszy przyjaciel. Różnica pomiędzy przyjacielem a najlepszym przyjacielem

Najlepszy przyjaciel. Różnica pomiędzy przyjacielem a najlepszym przyjacielemv:1.6.3   0.99 id: 231236