Czy pomógłbyś Grecji wiedząc, że...kilka ciekawych faktów na temat tego kraju

Czy pomógłbyś Grecji wiedząc, że…

- na jednego ucznia przypada w Grecji cztery razy więcej nauczycieli niż w Finlandii – Grecja znajduje się w ogonie rankingu osiągnięć edukacyjnych, Finlandia otwiera ten ranking,


- greckie, publiczne koleje mają około 100 mln euro rocznych przychodów i 400 mln euro rocznych wydatków na pensje i wynagrodzenia oraz 300 mln euro innych kosztów,


- przeciętna płaca w publicznych kolejach to 65 000 euro,


- przeciętna płaca w sektorze rządowym jest trzy razy wyższa niż przeciętna płaca w sektorze prywatnym,


- w ujęciu realnym płace w sektorze publicznym podwoiły się w ostatniej dekadzie,


- prawo do wcześniejszej emerytury (50 i 55 lat) wywalczyli między innymi fryzjerzy, muzycy, spikerzy radiowi i kelnerzy – łącznie ponad 600 zawodów,


- od 30% do 40% działalności gospodarczej nie jest opodatkowanej,


- dwie trzecie lekarzy w Grecji raportuje roczne dochody poniżej 12 000 euro,


- Grecja ma najwyższy w UE odsetek samo-zatrudnionych.v:1.6.3   0.99 id: 450924